wzzwzwzwzwzwzwzzzzzzzZZZZZZzzzzzzz

 zwzwzwzwz znowu ten wzwzwzwzwzwzzzzz

  gwi┐d┐┐┐┐┐┐┐ze ┐┐┐┐┐┐┐┐┐zzz wzwzz zZZZZ

ZZZ»»»»»»zzzzzzz
zzzzz wzw zwz wz wzwzwzw

zawsze tak mzyczy zmzmz mzmzmzmzz wzwzwZZZZ

jeszzzzzczzzze s│yszŕ czzzzzyli jeszzzzczzzzzZZZZ e

    s│yszŕ
nnnnnn ie widZZZZZZZZŕ nie

  widZDZDZDZDZzzzzŕ s│yszŕ corazzzzzzz gorzej

╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝╝le s│yszzzzzŕ to dobrze ┐e nie widzŕ tej

mordy tamtej mordy tej mordy tamtej zzzzZZZZzzzzz

    zzznowu zzzzadzzzwoni│ na pogotowie po tego to

 ju┐┐┐┐┐ lepiej by zzzzzawo│a│ rze╝╝╝╝╝ ╝╝╝╝xnika

z│omiarzrzrzrzrzrzrzzzzzzzza - - - to tak to bŕdzie

   ┐┐┐┐┐e nic nie bŕdzie widaŠ ani nic nie bŕdzie

   s│ychaŠŠŠŠŠŠŠ? tak to bŕdzie
        dzidzidzszzzdzdzdzzzzzzzzz

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mimimim fiuf iufiufiufiufiufiufiufiufiufiufiu fififififif f f fsisisisis szsszxyszyszyszyszyszyszisziszizisisisisi iiiiii fififififif uiuiuiuiuiuiu zzzzzzzz
no i widzi pan jak mnie urz▒dzi│? ju┐ mia│em wychodziŠ a tu jak go nie zacznie telepaŠ a potem prask! o ziemiŕ – telepa│o go ju┐ nie raz sam pan wie bo przecie┐ przyje┐d┐a│ pan do niego kilka razy ale tak to jeszcze nie – na┐ar│ siŕ czy co? albo siŕ opi│ z tego gor▒ca i mu co pŕk│o w Ârodku – kto to widzia│ tak ┐reŠ i chlaŠ? - on chyba ┐adnego instynktu nie ma a przecie┐ powinien
to mˇwi pan, ┐e najpierw dosta│ drgawek, a zaraz potem pad│ i tak le┐y i tylko cicho rzŕzi? mumumumu mumm mmmmmmmiiimimim fiuf ifu fiu fiu fiuf iuf ifuifufi ufuf iffiu to nie idzie pan ogl▒daŠ? w│aÂciwie to mˇg│by pan pˇjŠ i tak pan mi tu nie pomo┐e – a jak pan pˇjdzie to chocia┐ pan co ogl▒dnie to mi pan poptem opowie fiu fiu fiu fiu ffsysysysysys szszszssssisisisi a zreszt▒ ja tam chyba te┐ zaraz pˇjdŕ – zrobiŕ co trzeba mmmmmm mymym ymym i pˇjdŕ
mo┐e i ma pan racjŕ co tu po mnie? pan sobie da radŕ – nie pierwszy to raz i nie ostatni – chocia┐ mo┐e w tym przypadku ostatni - - - pewnie ┐e mogŕ panu potem opowiedzieŠ ale to nie to samo co zobaczyŠ samemu – opowiadaŠ mo┐na niestworzone rzeczy – widzieŠ te┐ mo┐na rˇ┐ne rzeczy ja pewnie zobaczŕ co innego ni┐ by pan zobaczyŠ ale widzieŠ to zawsze widzieŠ - - uszy oczu nie zast▒pi▒ ....