ONI Gate

 

ONI ciągle nieznani

 

 

Niestety. Ciągle nie ustalono tożsamości ONYCH. Mimo powoływania różnych komisji śledczych i grup specjalnych nie wyjaśniono niczego. Przynajmniej na tyle, by można postawić komuś (lub czemuś) konkretne zarzuty. Wiele, a może nawet wszystko, wskazuje na to, że ONYMI są wszyscy. A jeśli wszyscy, to także i komisje śledcze i grupy specjalne. Oczywiście jest to rozstrzygnięcie zaskakujące (choć wnikliwsi obserwatorzy mogli się go spodziewać) i zupełnie nie do przyjęcia. Dlatego wszystkie kolejne komisje skłaniały się do przyjęcia rozstrzygnięcia, że ONYCH po prostu nie ma. Oficjalnie ONI nie istnieją. Teoria spiskowa jest bardzo dobrą teorią, jak najbardziej słuszną i trafną, pod warunkiem wszakże uwzględnienia faktu, że spisków jest wiele, bardzo wiele. Tak wiele, że spokojnie można powiedzieć, iż spiskują wszyscy. Jednak w takim kształcie teoria jest nie do przyjęcia. Obowiązuje żelazna, wręcz tytanowa, zasada, że jeśli prawda nie pasuje do idei, wyobrażeń i ideałów, to należy prawdę odrzucić.
Trudno oczekiwać, że dzisiejszy dzień przyniesie jakiś przełom w tej sprawie. Jest chyba za gorąco i nikomu nie chce się zajmować takimi bzdurami.