teraz? już teraz? czy za chwilę? za chwileczkę? już? nie, jeszcze nie ..... boję się – nigdy nie byłam TAM ... jak TAM jest? jak TAM może być? co TAM może być? ..... najpierw jednak muszę przebiec TO ..... TO jest inne - nigdy po takim czymś nie biegłam: jest płaskie choć bardzo nierówne i chyba gorące może nawet miękkie ale nie tak jak świeże błoto czy nasiąknięta łąka ...... i nie jest TO szerokie – powinnam przebiec TO szybko ..... nie powinno to być trudne jednak jest niebezpieczne zawsze jest niebezpiecznie tam gdzie nie ma się gdzie ukryć a TO nie daje żadnego schronienia dlatego trzeba TO przebiec jak najszybciej ...... a poza tym TO oddziela TU od TAM a ja chcę się dostać TAM muszę więc przebiec TO
   
 

szybko szybko szybko mam być smugą mam być tylko brązową smugą 

     jestem jestem tylko brązową smugą
 
 

a teraz jestem już tylko brązową plamą wtopioną w tło ...... teraz jestem TAM i to TAM zamieniło się w TU ..... ja znowu jestem TU i to TU jest takie samo jak tamto TU ...... muszę chwilkę odpocząć .... a potem będę oglądać to TAM które stało się TU uważniej ..... odkryję różnice ..... muszę odkryć różnice ..... ile musi być różnic żeby było INACZEJ .... gdzie jest INACZEJ? ....... za tymi górami? musiałabym przebiec za te góry ...... najpierw muszę wyjść z tego rowu muszę znaleźć nową kryjówkę muszę się przespać ....... więc TU będzie tak samo jak było TAM będę żyła tak samo ..... dokąd musiałabym pójść żeby żyć INACZEJ? co przebiec? co przekroczyć? co by się musiało stać żeby życie moje uległo odmianie? może dzisiaj się coś stanie ...... codziennie sobie to obiecuję TAM sobie obiecywałam i TU będę sobie obiecywać  

 

 

 

 

 

 

o nie! 

TU 

spełniam 

swoje obietnice: 

jak to wspaniale 

że TU i TAM 

jest tak samo!