* * * * gorąco * * * już teraZ gorąco * * * * już teraz jestem suChA * rosa Dawno wypaRowała * *  już teraZ szeleszczę sucho

oddycham z szumem z delIkatnym świs
Tem Chrypieniem i trZAskiem * * * * * nawet zieMIA jest sUcha choć jeszcze chŁodna Ale wnet i ona

się nagrzeje i znikąd j
Uż nie da się zaczerpnąć choćby łYku świeżości * * * wiatr tylko zostaNiE ale on będzie Gorący . . . . . jeśli będzie

przecież może dzisiaj nie wiać powiet
RZe może wisieć nieruchomo lekKo drżeć rozprażone i nabrzmiaŁe

ziemia  * * * * * * *  czym  jest  dla  mnie  ziemia?  moją  skórą  jest  ziemia?  moją  pOdeszWą?
tA jej część w którą wrastają korzenie ta jej część Przerośnta korzeniami * * * * a ta co jest poniżej?

powie
trze * * * * * czym jest dla mnie powietrze? czapką? kapeluszem? szalem? czego we mnie więcej: powietrza czy traw? jestem cała

napowietrzniona * * * * * czy je
stem tylko przesycona powietrzem czy też powietrze jest częścią mnie? * * * na wskroś mnie przeniKa * * * * 

tak jak sierść
kreta * * * *  a kret? * * czy kret jest częścią mnie czy też tylko ryje we mNIE korytarze i tunele i usypuje kOpce Dziurawi mnie

niszczy PrzeBija pRzegryza DrApie? * * *  a mysz? * * * * czy mysz j
est dla mnie tym czym pchła jest dla myszy? * * * czym jestem:

O
rganizmem? organizacją? pOmysłem? CZYjąś Wizją? NIczyją ideą? * * * teraz * * W ten
gorący poranek * * * tAka wybujała rozbuchaNA

RO
snąca beZ oGRanicZeń od
kiedy ON zAłożył tu państwo swoje państwo * * * * założył czy też tylko chciał założyć? i czy ja byłabym częścią

tego państ
wa czy oNo byłoby częścią mniE * * * * a Kim będę gdy zaatakuJe mnie las? * * * * * już mnie atakuje * * * * czy las jest zbiorem

drze
w - zbiorem indywiduów czy sam jest złożonym indywiduum? * * * * * * * pojedyncze TRAWy nIE szumią * milczą * a ja szumię * * * * nie

teraz - teraz milczę nieruchoma * * * czekam na wiatr żeby sobie poszumieć * * * WIĘC kto to szumi: ja czy wiatr? czy wiatr we mNIE cZy ja

na
wietRze? * * * * *  czYm jest Wiatr? * * * * tak można pytAć w nieskończoność: czym Jest to? czym jest tamto? - skończenie nudny sposób

na nieskończoną nudę * * * * * * a gdyby nie było tak gorąco i gdybym nie była tak ciężka tak ociężała tak przylepiona to za
bawiłabym się w

"lata motyl z kwiat
ka na KWIatek" * * * * * lATałabym a nie wyobrażała SobIe że laTam * * skakałabym a nie wyobrażała sobie że skaczę * * *

wszak pochodzę z rodu latających dywanÓW * * * * * ze szlachetmej rodziny fruwających kobierców * * * nie z chamskich chodników