wcale się tym
nie przejmuję

że tylekroć
w ciągu dnia
zmieniam
ŚWIATA
LOSY