Droga Czytelniczko. Drogi Czytelniku.

Jeśli mimo wszystko chcesz nabyć którąś z przedstawionych tutaj książek i podjąć ryzykowną wyprawę przez jej labirynt (lub wepchnąć do niego kogoś dając mu tę książkę w prezencie) wykonaj co następuje:

1. wyślij list elektroniczny na adres liberatorium@liberatorium.com - podaj w nim tytuł książki, zapytaj o ostateczną cenę (pamiętaj, że nie jest to produkcja masowa i poszczególne egzemplarze mogą się od siebie różnić i z reguły różnią się)

2. jeśli Twoja decyzja jest niezłomna, podaj adres na który książka ma zostać wysłana i wpłać pieniądze na konto podając w tytule wpłaty tytuł książki:

84 1140 2004 0000 3702 7571 9844
Liberatorium – Radosław Nowakowski
Dąbrowa Dolna 41
26-010 Bodzentyn

3. po wpłynięciu pieniędzy na konto książka zostanie wysłana na wskazany adres, a Ty otrzymasz wiadomość o jej wysłaniu.

Niestety, płacenie kartą nie jest możliwe.
Na wszystkie zakupy wystawiane są faktury VAT.Dear Reader

If, in spite of all doubts and suspicions, you have decided to buy one of the books presented here (or maybe more than one) and to go bravely through its dangerous labyrinth (or to push into it a friend or an enemy of yours) do as follows:

1. send a message to liberatorium@liberatorium.com – write the title of the book you have chosen and ask for the ultimate price (remember: this is not a mass production and copies may vary one from another)

2. if your decision is steadfast, write the address you want the book to be sent to and pay the money into the bank account:

IBAN:
PL84114020040000370275719844
BIC:
BREXPLPWMUL
Liberatorium – Radosław Nowakowski
Dąbrowa Dolna 41
26-010 Bodzentyn

3. when the money is in the account the book will be sent to you immediately and you will get the message confirming the mailing

I'm sorry you can not pay with a credit card at the moment.
However, you can pay by
PayPal to liberatorium@liberatorium.com and this seems to be really good solution.
Karaj Gelegantoj

Se, malgra
ŭ ĉiuj duboj kaj suspektoj, vi fine decidis aĉeti unu el la libroj prezentitaj ĉi tie kaj eki la riskoplenan vojaĝon tra ĝiaj labirintoj (aŭ puŝi en tiujn iun el viaj amikoj aŭ malamikoj) faru kio sekvas:

1. sendu la mesaĝon al liberatorium@liberatorium.com – donu la titolon de la libro kiun vi elektis kaj demandu pri la fina prezo (memoru: tio ne estas amasa produktado kaj la ekzempleroj povas iom diferenci unu de l'alia)

2. se via decido restas senŝanĝa, tiam donu la adreson kien la libro estos sendita kaj transpagu la monon en jena bankkonto:

IBAN:
PL84114020040000370275719844
BIC:
BREXPLPWMUL

Liberatorium – Radosław Nowakowski
Dąbrowa Dolna 41
26-010 Bodzentyn

3. kiam la mono estos en la bankkonto, la libro estos senprokraste sendita al la donita adreso kaj vi ricevos la mesaĝon konfirmantan la elsendon

Bedaŭrinde kreditkartoj daŭre ne estas akcepteblaj. Mi pardonpetas.
Tamen, vi povas uzi PayPal al la retadreso liberatorium@liberatorium.com kaj tio ŝajnas vere bona solvo.