02.08 2017 - 20.08.2017

Liberatorium w Naucelle we Francji.
Liberatorium in Naucelle in France
Liberatorium en Naucelle en Francio.

========================================================================

20.06.2017

6/7 RZECZY O DREWNIE oraz RZECZ O POWIETRZU już dostępne w języku angielskim.
6/7 OF A TREATISE ON WOOD and A TREATISE ON AIR are now available in English.
6/7 DA TRAKTATO PRI LIGNO kaj TRAKTATO PRI AERO jam aĉeteblaj en angla lingvo.

========================================================================

05.06.2017

Zupełnie nowa książka: ŚWIAT KANCIASTY
A brand new book: THE ANGULAR WORLD
Tute nova libro: LA MONDO EĜA
Le livre nouveau: LE MONDE ANGULEUX

Niezupełnie nowa książka: A MATTER OF A LETTER
Not a brand new book: A MATTER OF A LETTER
Ne tute nova libro: A MATTER OF A LETTER

========================================================================

29.07.2016

Nowa książka, kolejna z serii opisującej żywioły: RZECZ O POWIETRZU
A new book from the series describing the elements: A TREATISE ON AIR
La nova libro el la serio priskribanta elementoj: TRAKTATO PRI AERO

========================================================================

29.09.2016 - 30.11.2016

Liberatorium
w Galerii Pięknych Książek w Warszawie (Pańska 96)
Liberatorium in The Gallery of Beatiful Books in Warsaw (96, Pańska Street)
Liberatorium en Galerio de Belaj Libroj en Varsovio (Pańska strato 96)

========================================================================

29.07.2016

Nowa książka, kolejna z serii opisującej żywioły: RZECZ O OGNIU
A new book from the series describing the elements: A TREATISE ON FIRE
La nova libro el la serio priskribanta elementoj: TRAKTATO PRI FAJRO


========================================================================

08.02.2016

Nowa książka! KUKURYKI
A new book! KUKURYKI
La nova libro! KUKURYKI


========================================================================

15.11.2015

Liberatorium
w Oleśnicy. Otwarcie wystawy "Nieopisanie świata" w Bramie Wrocławskiej o godzinie 15:00.
Liberatorium in Oleśnica. Opening of the "Non-description of the World" exhibition in Brama Wrocławska at 3 pm.
Liberatorium en Oleśnica. La ekspozicio "Malpriskribajo de la mondo" malfermas en Brama Wrocławska je la tria posttagmeze.


========================================================================

28.05.2015

Liberatorium
w Sandomierzu. Dom Pracy Twórcej "Alicja".
Liberatorium
in Sandomierz. Creative Work Centre "Alicja".
Liberatorium
en Sandomierz. Domo Por Laboro Kreiva "Alicja"

========================================================================

25.05.2015

Nowa książka! TULEJA
A new book! THE TUBE
La nova libro! LA TUBO

========================================================================

28.02.2015

Nowa książka!  CZTERY RZECZY O WODZIE
A new book!  FOUR TREATISES ON WATER
La nova libro!  KVAR TRAKTATOJ PRI AKVO

========================================================================

02-03.2015

Liberatorium
w Antykwariacie Andrzeja Metzgera w Kielcach.
Liberatorium
in the Andrzej Metzger Second Hand Book Shop.
Liberatorium
en la Andrzej Metzger Antikvaĵejo.

========================================================================

17.08.2014

Czytelnia
wreszcie gotowa...  >>>
The reading room is ready, at last... >>>
La legejo finfine estas preta... >>>

========================================================================

27.03.2014

Niezwyczajne wydawnictwo, niezwyczajne książki.
Otwarcie wystawy z okazji 5-lecia działalności LIBERATORIUM oraz prezentacja KONCERTU CHROMATYCZNEGO w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi (Tymienieckiego 24) o godzinie 18:00.

Unusual press, unusual books.
Opening of an exhibition on the occasion of the 5th anniversary of LIBERATORY and presentation of CHROMATIC CONCERTO in the Book Art Museum in Łódź (24 Tymienieckiego Street) at 6 pm.

Nekutima eldonejo, nekutimaj libroj.
Malfermo de ekspozicio okaze de la 5 datreveno de LIBERATORIO kaj prezentado de KONĈERTO ĤROMATIKA en la Muzeo de LIbro Arta en Lodzo (24 Tymienieckiego strato) je la sesa posttagmeze.

========================================================================

05.03.2014


Nowa książka! Też zupełnie normalna, choć znikająca - KONCERT CHROMATYCZNY
A new book! Also quite normal, however disappearing - A CHROMATIC CONCERTO
No English version so far - sorry.
Nova libro! Ankaŭ tute normala, kvankam malaperanta - KONĈERTO ĤROMATIKA
Bedaŭrinde neniu versio Esperanta haveblas.

========================================================================

04.12.2013 - 03.01.2014

LIBERATORIUM w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach.
LIBERATORIUM in the Museum of Dialogue of Cultures in Kielce.
LIBERATORIUM en la Muzeo de Dialogo de Kulturoj en Kielce.

========================================================================

październik | October |Oktobro 2013

"CorrespondAnce" otrzymała drugą nagrodę na 4 Międzynarodowym Konkursie w Sheffield
"CorrespondAnce" was a runner-up at the 4th Sheffield International Artist's Book Prize
"CorrespondAnce" ricevis la duan premion je la 4 Internacia Konkurso en Ŝefildo


========================================================================

3-5.10.2013

LIBERLANDIA na Międzynarodowym Festiwalu Literackim HA!WANGARDA w Krakowie.
LIBERLAND at the HA!WANGARDA International Literary Festival in Kraków.
LIBERLANDO  je la Internacia Literatura Festivalo HA!VANGARDO en Krakovo.

========================================================================

06.03.2013

LIBERATORIUM na Giełdzie Książki Literackiej w Kielcach w DŚT (10 - 17)
LIBERATORIUM at the Literature Book Fair in Kielce in DŚT (10am - 5pm)
LIBERATORIUM je la Foiro de Libro Literatura en DŚT (10 - 17)

========================================================================

14.01.2013

Nowa książka! Podobno wreszcie zupełnie normalna. MOJE PAŃSTWO.
A new book! It is supposed to be very normal, just an ordinary book. MY STATE.
Nova libro! Oni diras, ke fine tute normala libro. MIA
ŜTATO.

========================================================================

12.09.2012 - 15.09.2012

LIBERATORIUM na 19. Forum Wydawców we Lwowie
LIBERATORIUM at the 19th Publishers Forum in Lviv
LIBERATORIUM ĉe la 19 Forumo de Eldonistoj en Lvovo


========================================================================

lipiec | July | Julio 2012

đeSIGN - wszystkie książki LIBERATORIUM na jednej z trzech wystaw inaugurujących działalność Design Centrum Kielce
đeSIGN - all books by LIBERATORY presented at one of three exhibitions inaugurating the work of Design Centrum Kielce
đeSIGN - ĉiuj libroj de LIBERATORIO prezentitaj je unu el tri ekspozicioj kiuj inaŭguris la agadon de Design Centrum Kielce


========================================================================

czerwiec | June | Junio 2012

Nowa książka!
NIEOPISANIE ŚWIATA część 24 będąca pochwałą płaskiego
A new book!
NON-DESCRIPTION OF THE WORLD part 24 which is flattering flatness
La nova libro!
MALPRISKRIBAĴO DE LA MONDO parto 24 kiu laŭdas platecon


========================================================================

maj | May | Majo 2012

Liberatorium wśród "zBUntowanych książek". Poznań. Biblioteka Uniwersytecka.

Liberatorium among "rebelled books". Poznań. University Library.

Liberatorium inter "libroj malobeemaj". Poznań. Biblioteka Universitata.


========================================================================

kwiecień | April | Aprilo 2012

LIBRI MULTI KULTI - wystawa w Galerii Sztuki BWA w Kielcach towarzysząca trzeciej międzynarodowej konferencji z cyklu "Książka, biblioteka, informacja - mniędzy podziałami a wspólnotą" zorganizowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskikego w Kielcach

LIBRI MULTI KULTI - exhibition in BWA Art Gallery in Kielce accompanying the third international conference "A Book, library, information - between divisions and community" organised by Jan Kochanowski University in Kielce

LIBRI MULTI KULTI - la ekspozicio en BWA Galerio de Arto en Kielce; akompanis la trian internacian konferencon "Libro, biblioteka, informo - inter dividoj kaj komunumo" organizitan de Jan Kochanowski Universitato en Kielce


========================================================================

styczeń-luty | January-February | Januaro-Februaro 2012

"CorrespondAnce", "Łysopisy" i "NOrWAY TO KVIKAKO" w Płockiej Galerii Sztuki na wystawie towarzyszącej premierowemu pokazowi 9. Festiwalu Sztuki Książki - Korespondencja.
"CorrespondAnce", "Łysopisy" and "NOrWAY TO KVIKAKO" in the Płocka Art Gallery in Plock at the exhibition accompanying the premiere show of the 9th edition of Book Art Festival.
"CorrespondAnce", "Łysopisy" kaj "NOrWAY TO KVIKAKO" en Płocka Galerio de Arto je la ekspozicio kiu akompanas la ĵus komencitan 9-an Festivalon de Arto de LIbro.


========================================================================

styczeń | January | Januaro 2012


Dwie nowe książki! Two new books! Du novaj libroj!

Zupełnie nowa | A brand new title | Tute nova:
CORRESPONDaNCE

Nowa wersja | New version of | Nova versio de:
ŁYSOPISY


========================================================================

listopad-grudzień | November-December | Novembro-Decembro  2011

"Ulica Sienkiewicza" na Dalekim Wschodzie. Na Tajwanie w ramach Festiwalu Poezji w Taipei oraz  w Japonii w Musashino Art Museum and Library.
"Sienkiewicza Street" in Far East. In Taiwan at the Taipei Poetry Festival and in Japan at the Musashino Art Museum and Library.
"Sienkiewicza strato" en Malproksima Oriento. En Taivano ĉe la Festivalo de Poezio en Taipeo kaj en Japanio en la Musaŝino Muzeo de Arto kaj Biblioteko.


========================================================================

08.07.2011 - 12.07.2011

Inne książki na festiwalu INNE BRZMIENIA
czyli Liberatorium w Lublinie w księgarni Między Słowami na ulicy Rybnej 4.
Different books at the DIFFERENT SOUNDS Art'n'music Festival
or Liberatorium in Lublin in Między Slowami bookstore at 4 Rybna Street.
Aliaj libroj je la festivalo de ALIAJ SONOJ
aŭ Liberatorium en Lublin en la librovendejo Między Słowami ĉe la strato Rybna 4.========================================================================

20.06.2011 - 04.07.2011

Ulica SIenkiewicza w Kielcach będzie prezentowana na wystawie Libro-arte/abierto w Bibliotece Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie w Barcelonie.
Ulica SIenkiewicza w Kielcach will be shown at the exhibition Libro-arte/abierto in the Library of the Fine Arts Faculty of the University in Barcelona.
Ulica SIenkiewicza w Kielcach estos prezentata je la ekspozicio Libro-arte/abierto en la Biblioteko de la Fakultato de Belegaj Artoj de la Universitato de Barcelono.========================================================================

10.06.2011

18:00
LIBERATORIUM w Cafe Pianola w Bydgoszczy w ramach festiwalu LIBERATAK
6 pm
LIBERATORIUM at Cafe Pianola in Bydgoszcz - LIBERATAK Festival
18:00
LIBERATORIUM en Cafe Pianole en Bydgoszcz - LIBERATAK Festivalo========================================================================

21.05.2011

17:00
Prezentacja NOrWAY TO KVIKAKO w "Szklanym Domu" w Ciekotach (Żeromszczyzna). Czyli o podróżach do miejsc istniejących i nieistniejących. A także o utopijnych książkach i niezatapialnych kajakach.
5 pm
Presentation of NOrWAY TO KVIKAKO in the "Glass House" in Ciekoty. Or about journeys to existing and non-existing places. And also about utopian books and non-utopian kayaks.
17:00
Prezentado de NOrWAY TO KVIKAKO en la "Vitra Domo" en Ciekoty. Pri vojaĝoj al lokoj ekzistantaj kaj neekzistantaj. Kaj ankaŭ pri libroj utopiaj kaj neutopiaj kajakoj.========================================================================

04.04.2011

Powstał pierwszy egzemplarz nowej książki.
The first copy of a new book was made.
La unua egzemplero de nova libro estis farita.

NOrWAY TO KVIKAKO


========================================================================

04.06.2010  |  10:00 - 18:00  |
WITAJCIE W LIBERATORIUM
czyli "dzień otwartej pracowni" w ramach Festiwalu Wędrowania odbywającego się po raz trzeci w Bodzentynie i okolicach
WELCOME IN LIBERATORIUM
or the "open studio day" within the third Festival of Wandering taking place in Bodzentyn and its surroundings
BONVENU EN LIBERATORIO
aŭ "tago de la verkejo aperta" enkadre de la tria Festivalo de Vagado okazanta en Bodzentyn kaj ĉirkaŭaĵoj
========================================================================

07.12.2009 - 18.12.2009
LiberATorium
czyli wolne książki Radosława Nowakowskiego w Galerii AT w Poznaniu
or free books by Radosław Nowakowski in the AT Gallery in Poznań
aŭ liberaj libroj de Radosław Nowakowski en la AT Galerio en Poznan========================================================================

19.11.2009 | 12:30 |
KURS WOLNEGO CZYTANIA
czyli Liberatorium i Liberatura w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Kielcach19 November 2009 | 12:30 |
A SLOW READING LESSON / A FREE READING LESSON
or Liberatorium and Liberature in the Voievodship Pedagogic Library in Kielce
(Polish word wolny means both free and slow)19.11.2009 | 12:30|
LECIONO DE LIBERA LEGADO / LECIONO DE LIBRA LEGADO
Liberatorium kaj Liberaturo en la Vojevodeja Biblioteko Pedagogia en Kielce
(kvankam la pola vorto wolny signifas samtempe libera kaj malrapida, la Esperanta vortludo libera - libra estas same interesa)
========================================================================

7-8.11.2009
UK Fine Press Book Fair. Targi Pięknej Książki w Oksfordzie. Uniwersytet Brooks'a. Po kilkuletniej nieobecności. I znowu na stoisku numer 55.7-8.11.2009
UK Fine Press Book Fair in Oxford. Oxford Brookes University. Again after a few years absence. And again the stand number 55.7-8.11.2009
UK Fine Press Book Fair. La Bellibrofoiro en Oksfordo. Brookes Universitato. Denove post kelkjara malĉeesto. Kaj denove la tablo numero 55========================================================================

Jak widać trwa przebudowywanie strony LIBERATORIUM. Zapewne trochę to jeszcze potrwa. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.As you can see the LIBERATORIUM website is being reconstructed. Some parts are new, some parts are old. It will take some time to complete this workd. Please, be patient.La retejo de LIBERATORIUM estas ŝanĝata. Iuj partoj estas jam novaj, aliaj ne. Sendube tio daǔros iom plu por kompletigi la laboron. Bonvolu, estu pacienca.