Radosław Nowakowski

MONODRUM - traktal o rąbaniu drewna
rok: 
2006 / 2013
format: 16cm x 30cm  (TEXT 62cm x 25cm / DVD 9 minut)
okładka: tektura szara
papier: gruby, biały
druk: drukarka laserowa
język: polski-angielski-esperanto
nakład otwarty
cena: ~
80 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)    >>>  [sklep]

Traktat + fraktal = traktal.
Cztery spiralne opowieści. Polska o ścinaniu drzewa. Angielska o rąbaniu pnia. Esperancka o rąbaniu gałęzi. Prawie takie same, bo prawie o tym samym. A ta czwarta? O czym opowiadają moje ręce skacząc, tańcząc i fruwając?

                 


Radosław Nowakowski
MONODRUM - the fractale about wood choppingyear:
2006 / 2013
size:  16cm x 30cm  (TEXT 62cm x 25cm / DVD 9 minutes)
cover: manila cardboard
paper: thick, whitish
print: laser printer
language: Polish-English-Esperanto
open edition
price:
~ 25 EUR (including shipping)   >>> [shop]

Fractal + tale = fractale.
Four spiral tales. The Polish one about cutting down a tree. The English one about chopping the tree trunk. The Esperanto one about cutting the branches and twigs. Almost the same, because about almost the same. And the fourth one? What are my hands telling about while jumping, dancing and flying?

                       Radosław Nowakowski
MONODRUM - fraktalo pri hakado de ligno
jaro:
2006 / 2013
formato:  16cm x 30cm  (TEXT 62cm x 25cm / DVD (9 minutojn)
kovrilo: kartono
papero: dika, blankeska
printo: printilo lasera
lingvo: pola-angla-Esperanto
eldono aperta
prezo:
~ 25 EUR (inkluzive sendokostojn)   >>> [vendejo]

Traktato + fraktalo = traktalo.
Kvar spiralaj rakontoj. Pola pri arbotranĉado. Angla pri hakado de trunko arba. Esperanta pri tranĉado de branĉoj. Preskaŭ la samaj, ĉar
pri preskaŭ la samo. Kaj la kvara? Pri kio rakontas miaj manoj saltante, dancante, flugante?