Zaglądnąłeś tu, bo

chciałeś dowiedzieć się,
jak się to skończy,

a te tajemnicze litery
mogłyby wskazywać na to,

że tu właśnie znajduje się
ów upragniony koniec.

Otóż nie. Tu go nie ma.
Może jest TAM?