r ó w n i e ż
a c z k o l w i e k

daleki krewny nie przyjechał
wolał zostać dalekim krewnym
i nie zbliżać się - wydaje się że
to naprawdę rozsądna decyzja -
holowanie bywa upiornie drogie