wcale się tym
nie przejmuję
że tylekroć
w ciągu dnia
zmieniam losy
SZOPY